Lära och Öva

piano och violin

Ackordtabell för piano
Alla tonarter på piano

En idé om effektiv övningsmetodik för att effektivt lära in ett nytt pianostycke:

Dessa är grunderna som man hela tiden ska tänka på:

  • Öva långsamt, framförallt i början.
  • Öva in mindre delar av stycket, för att sedan sätta ihop dem till större delar och slutligen hela stycket.
  • Ge de olika delarna rätt mängd övningstid. Lägg mer tid på de svåra delarna, inte på början av stycket eller det som går lättast eller är roligast att spela. Det är också extra viktigt att öva långsamt på de svåra delarna.
  • Fastna inte för att det inte blir perfekt. Gå istället vidare när det har blivit ”ganska” bra. Gå efterhand tillbaka till att köra långsamt och mindre delar igen, när det behövs.

Dela in stycket i lämpliga övningsdelar med avseende på svårighetsgrad, för att få fördelningen av övningstider att bli rätt mellan olika ställen i stycket. De minsta delarna kan därför ha olika längd i antal takter. De minsta delarna övas först in långsamt, därefter i sitt avsedda, ”rätta” tempo.

Kontakta mig för att få hjälp med att göra en bra övningsindelning av ett stycke, eller boka lektioner.

Vad är ett bra sätt att lära sig spela eller sjunga jazz eller visor eller liknande musikstilar? Jo, en viktig del är naturligtvis att öva så mycket och ofta som möjligt. När det gäller sång har vi t.ex. dessa övningar:

  • Övningar för att värma upp rösten.
  • Övningar för tonsäkerheten, att sjunga ”rent”. Öva intervall.
  • Övningar för rytm, takt, samt formen på låtar.
  • Övningar för att sjunga hela låtar.
  • Övningar för att ta höga och låga toner, röstomfång.

Här har vi ett bra användningsområde för musikbakgrunder, som innebär att man kan göra övningarna hemma. Exempelvis öva att sjunga en jazzlåt med komp till. Jag har musikfiler, eller kan skapa efter önskemål, för olika övningar enligt ovan.

Exempel:

Sakta vi gå genom stan med komp och instrumentsolo i mitten. Utan melodistämma

Sakta vi gå genom stan med komp och instrumentsolo i mitten. Inklusive melodistämman

Kontakta mig för att få hjälp, eller boka lektioner för att lära grunderna i att sjunga jazz eller visa.

Top